NAC Library

VAA Publications
Browse sections All books

Cat# Title Author Details Publisher
VAA Publications
VDA002
Acta Historiae Artium Balticae. Artistic Identity
Ed. Giedrė Mickūnaitė
ISSN 1822-3818
English / German
2005
184 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA003
Vytautas Pakalnis
Vaidilutė Brazauskaitė
978-609-447-008-0
Lithuanian / English
2011
150 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA005
Mare Nostrum
Stephen C. Rowell ed.
ISSN 1392-8635
English
1994
140 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA006
Meno celės: Vilniaus dailės akademijos magistrai 2010 / Vilnius Academy of Arts MFA Graduates 2010
Onutė Pikelienė
978-9955-854-86-9
Lithuanian
2010
160 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA008
Modernios Lietuvos dailės ištakos: Kauno meno mokykla
Raimonda Kogelytė-Simanaitienė
978-9955-854-16-6
Lithuanian
2008
183 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA009
Literatūros fenomenologija
problemikos kontūrai
Viktorija Daujotytė
9986-571-96-0
Lithuanian
2003
238 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA011
Moters Savastis Dailėje / The Female Self in Art
Ramutė Rachlevičiūtė
978-609-447-039-4
Lithuanian / English
2011
238 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA012
Kūrinys kontekste
Algė Andriulytė
978-9955-854-48-7
Lithuanian
2009
141 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA013
Tekstai apie dizainą: lietuviški ir tarptautiniai kontekstai/ Texts on Design: Lithuanian and International Contexts
Karolina Jakaitė
978-609-447-026-4
Lithuanian
2011
183 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA014
Iškilmės ir kasdienybė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir jos kontekstuose / Celebrations and Everyday Life in the Grand Duchy of Lithuania and its Contexts
Aistė Paliušytė, Tojana Račiūnaitė
978-9955-854-50-0
Lithuanian / English / Polish
2009
183 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA016
Kultūrinė emigracija, istorinės patirtys ir aktualijos / Cultural Emigration. Hitorical Experiences and Contemporary Issues
Egidijus Aleksandravčius
978-9955-854-04-3
Lithuanian
2007
109 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA017
LDK sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai
Rūta Janonienė
978-9955-854-25-8
Lithuanian / English / Polish
2008
247 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA018
Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje / Relics of the Saints in Lithuanian Culture
Egidijus Aleksandravičius,Tojana Račiūnaitė
9955-624-61-2
Lithuanian
2006
210 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA019
Lietuvos Dvarai: kultūros ir šaltinių tyrinėjimai / Lithuanian Manors: the research of culture and historical sources
Rasa Butvilaitė-Petrauskienė
978-9955-854-22-7
Lithuanian
2008
295 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA020
Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė / The Art Work: Surface, Figure, Meaning
Dalia Klajumienė
978-9955-854-46-3
Lithuanian / English
2009
279 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA021
Small 51w56bjzwyl Baltic Cinemas After the 90s: Shifting (Hi)Stories and (Id)entities/ Balijos šalių kinas po 90-ųjų: kintančios istorijos ir tapatumai
Ed. Adomas Butrimas
978-9955-854-85-2
English
2010
96 pages
Vilnius Academy of Arts Press Details
VAA Publications
VDA024
Kostiumo dizaino katedros istorija 1961-2011
Sud. Prof.dr.Jolanta Vazalinskienė
978-609-447-018-9
Lithuanian
2011
160 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA025
Kultūra. Rinka. Visuomenė
Ieva Jedzinskaitė-Kuizinienė
Lithuanian
2008
351 pages
vDA Details
VAA Publications
VDA026
Šviesa ir šešėliai Lietuvos evangelizacijos istorijoje
Sud. Dr.Jonas Boruta SJ, Dr.Vacys Vaivada
978-609-447-007-3
Lithuanian
2011
240 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA027
Acta Historiae Artium Balticae 2. Art and the Sacred
Ed. Giedrė Mickūnaitė
1822-3818
English
2007
151 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA028
Small 31c5wiyxw5l Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai
Red. Adomas Butrimas
978-9955-854-95-1
Lithuanian
2010
282 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA029
Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai
Red. Adomas Butrimas
978-9955-854-48-7
Lithuanian
2011
227 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA030
Menas kaip socialinis diskursas
Red. Adomas Butrimas
978-609-447-001-1
Lithuanian / English
2010
212 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA032
Meno idėjų migracija XX a. Pradžioje: M.K.Čiurlionio ir amžininkų kūryba
Red. Adomas Butrimas
978-609-447-003-5
Lithuanian / English
2010
151 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA033
Vytautas Edmundas Čekanauskas
Algimantas Mačiulis
978-9955-854-98-2
Lithuanian
2011
206 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA035
Literatūros filosofija
Viktorija Daujotytė
9986-571-62-6
Lithuanian
2001
151 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA036
Meninis veltinys: tradicija ir dabartis
Eglė Ganda Bogdanienė
978-9955-8454-89-0
Lithuanian
2010
276 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA037
Pirmavaizdis ir kartotė. Vaizdinių transformacijos tyrimai
Egidijus Aleksandravičius
1392-0316
Lithuanian
2004
185 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA
Still/Film:Esther Shalev-Gerz
Esther Shalev-Ferz, Rasa Antanaviciute
9789955854647
Lithuanian / French
2009
39 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA039
M-puslapiai
Agne Narusyte, Ieva Baublyte, Aiste Marija grajauskaite, Aurelija Kavaliauskaite, Migle...
Lithuanian
2014
47 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA031
Menas kaip socialinis diskursas
Red. Adomas Butrimas
978-609-447-001-1
Lithuanian / English
2010
212 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA034
Vytautas Edmundas Čekanauskas
Algimantas Mačiulis
978-9955-854-98-2
Lithuanian
2011
206 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA038
Still/Film:Esther Shalev-Gerz
Esther Shalev-Ferz, Rasa Antanaviciute
9789955854647
Lithuanian / French
2009
39 pages
VDA Details
VAA Publications
VDA010
Lietuvos medaliai ir jų kūrėjai / Medals of Lithuania and their Creators
medalio kūrėjų stovyklos Telšiuose
Petras Gintalas
978-9955-624-98-1
Lithuanian
2007
223 pages
Vilniaus dailės akademijos leidykla Details
VAA Publications
VDA040
KŪNAS: NE LAIKU IR BE VIETOS
Algė Andriulytė
9786094472213
Lithuanian / English
2016
230 pages
VDA leidykla Details